Contact us here
Vrachtwagens en zonnepanelen van LINAK met LINAK-producten

Onze inzet voor het milieu

Verantwoordelijk zijn was voor ons altijd al vanzelfsprekend. Als Deens familiebedrijf is het altijd ingebouwd in onze cultuur en in wie we zijn. LINAK maakt al enkele jaren deel uit van Project Zero 'Bright Green Business'. De lokale gemeenschap helpen om het voortouw te nemen op het gebied van energie-efficiëntie. LINAK zet zich ook in voor het Akkoord van Parijs en is bezig met het formuleren van Science Based Targets en Near Term Goals die ons zullen helpen onze strategie te implementeren en beloften om te zetten in impact.

Om de wereldwijde temperatuurstijging in deze eeuw te beperken tot 1,5 graden Celsius verlangt het Akkoord van Parijs bedrijven om zich te richten op:

  • koolstofneutrale activiteiten
  • reductie van emissies van leveranciers
  • klanten helpen hun voetafdruk te verkleinen
 

32%

vermindering van het aardgasverbruik op het hoofdkantoor sinds 2010

16%

van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik uit zonne-energie op ons hoofdkantoor in 2022

 
 

Naar een groenere toekomst

Bij LINAK richten wij ons op vermindering van ons eigen energieverbruik en maken wij oplossingen gebaseerd op ontwerp- en marktvereisten.

In de loop der jaren hebben we ons bedrijf en onze processen ingrijpend veranderd om de impact ervan op het milieu te verbeteren. Dit houdt in dat we in 2004 begonnen te investeren in specifieke duurzame initiatieven die ons ertoe aanzetten onze directe emissies te beheersen (scope 1), een basis te leggen voor onze mondiale inspanningen op het gebied van duurzaam ondernemen en de onrechtstreekse emissies van ons bedrijf aan te pakken (scope 2 & 3).

Op dit moment zijn we bezig met het meten van onze CO2-voetafdruk in onze hoofdvestiging. Daarna gaan we dit doen in al onze faciliteiten over de hele wereld. Dit is een belangrijke stap om ons inzicht te geven in hoe we met onze lokale teams kunnen samenwerken om nieuwe normen te stellen en onze ESG-doelstellingen (Environment, Social and Governance) te verleggen.

Naar een groenere aarde

 
 

Duurzaamheid begint bij productontwerp

 

Een lange levensduur is een goede voorwaarde voor een duurzaam product. Dit vereist een uitstekende kwaliteit. Precies deze kwaliteit kenmerkt de producten van LINAK. Sinds we begonnen met de productie van lineaire actuatoren en hefkolommen, hebben we eraan gewerkt om de kwaliteit van ons volledige productassortiment nog beter te maken. Als gevolg daarvan worden al tientallen jaren veel van onze producten gebruikt in bureaus, machines en bedden.

Lees meer over de geschiedenis van onze oudste vindingen

Groener productontwerp

 
 

Een manier om de levensduur van producten te verlengen, is door ervoor te zorgen dat ze zeer compatibel zijn. LINAK had dit al vroeg in gedachten toen het begon met het vernieuwen van oplossingen op zowel elektronisch als mechanisch gebied. Dit betekent bijvoorbeeld dat een hefkolom uit 1998 voor een bureau ook met een actueel besturingssysteem kan worden gebruikt. Door producten aanpasbaar en geschikt voor de toekomst te maken, verkleinen we de potentiële impact van het na verloop van tijd moeten vervangen van meerdere producten.

Hefkolommen en hulpstukken

 
 
 

Onze producten ondersteunen levenscyclusbeheer

Juist in de industrie is de bedrijfszekerheid van een machine van groot belang. Dit betekent echter vaak dat onderdelen onnodig worden vervangen. Onze industriële aandrijvingen informeren over hun toestand.

Levensduur van het productmanagement

 

Lifecycle management met IC™-actuatoren van LINAK® bespaart resources
Wanneer moet een lineaire actuator in een machine worden vervangen? Deze vraag kon in het verleden niet exact worden beantwoord. Voor de zekerheid worden veel onderdelen in machines nog steeds als voorzorgsmaatregel vervangen om risico's op uitvaltijd te voorkomen. Dit geldt ook voor elektrische lineaire aandrijvingen.

Met het gebruik van IC-actuatoren van LINAK draait het tij. Dankzij databewaking is het nu veel gemakkelijker om te beoordelen of een lineaire actuator werkelijk moet worden vervangen of dat deze nog niet de verwachte levensduur heeft bereikt.

Hoe werkt het? Actuatoren met IC (Integrated Controller) beschikken over ingebouwde elektronische functies die zowel real-time als historische gebruiksgegevens bieden. Hoewel real-time gegevens een goede momentopname van een klein aantal parameters geven, bieden de historische gegevens diepgaand inzicht in de prestaties in de loop der tijd. Door analyse van deze gegevens kan de apparatuur voortdurend worden verbeterd om een langere levensduur te garanderen.

Voor sommige actuatoren is onder bepaalde omstandigheden een statistische inschatting van de levensduur mogelijk. Dit wordt meestal gebruikt voordat wordt besloten voor welk actuatormodel moet worden gekozen, al vroeg in het R&D-stadium. De nieuwste IC-actuatoren bieden zelfs een langere levensduur door gebruik te maken van een intern algoritme. Deze functie is gebaseerd op historisch gebruik, waarbij meerdere parameters tijdens bedrijf worden bewaakt. De actuator levert gewoon een waarde tussen 0-100 % – vergelijkbaar met de brandstofmeter in een auto. Deze informatie kan worden gebruikt om de machine een waarschuwing te laten geven ter indicatie wanneer de actuator moet worden vervangen.

Met behulp van de uitgelezen gegevens kunnen de onderhoudsintervallen worden geoptimaliseerd en is een preventieve vervanging verleden tijd. Zo besparen bedrijven niet alleen tijd en geld, maar handelen ze ook duurzaam. Dankzij de technologie van LINAK.

ReadMoreButton

 
 
 

Verandering dichter bij onze klant brengen

Lokale en mondiale aanwezigheid betekent dat we dicht bij onze klanten staan. Met zes fabrieken en meer dan 30 vestigingen wereldwijd hebben we ons ten doel gesteld om onze producten en producten snel beschikbaar te maken voor fabrikanten.

Door producten dichter bij de klant te vervaardigen, kunnen we de impact van transport op het milieu tot een minimum beperken.

Op elk van deze locaties investeren we in manieren om onze producten met schonere energie te produceren. Van zonnecellen in de VS en Denemarken tot het wereldwijd vervangen van lampen door zuinigere leds. Elke faciliteit, afdeling en team was in staat om onze processen op elk niveau van het bedrijf continu te verbeteren.

 

Heb je vragen?

- Ons team staat klaar om je te helpen met technische informatie, een project te starten en meer.

Contact opnemen