Contact us here
Nieuws 12 oktober 2016

Behoefte aan nóg betere producten

Er worden hogere eisen gesteld aan producten van TECHLINE. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen. En om deze reden heeft LINAK geïnvesteerd in nieuwe geavanceerde tools.

Behoefte aan nóg betere producten

Door Claus Hegelund Sørensen, R&D Manager TECHLINE

Onze TECHLINE producten zijn al zeer robuust, maar moeten nóg beter worden.
In de afgelopen jaren hebben wij ons bij TECHLINE in hoge mate gefocust op de bouw en landbouw. Wij zijn erin geslaagd om te worden gezien als het juiste alternatief in vergelijking met de huidige hydraulische oplossingen.

Dit houdt in dat grote en gevestigde spelers binnen deze klantengroep nu steeds meer om nieuwe functies vragen en hogere eisen stellen aan duurzaamheid. Wij streven ernaar om te voldoen aan deze nieuwe eisen.

Als een van de functies die zijn geïntroduceerd dankzij onze nauwe samenwerking met klanten, kunnen wij de proportionele besturingsinterface LINbus noemen, evenals de mogelijkheid om systemen te gebruiken bij zeer lage en zeer hoge temperaturen. Daarnaast worden er ook aanzienlijk hogere eisen gesteld aan de elektronica met betrekking tot EMC, belastingpulsen, etc. 

Zeer hoge eisen
De nieuwe en uiterst hoge eisen die worden gesteld aan trillingsweerstand, vormen de echte grote uitdaging waarmee wij nu worden geconfronteerd. Je zou je kunnen afvragen waarom dit nodig is.

Maar stelt u zich eens een tractor voor die ervoor is gemaakt om dag in dag uit zijn werk te doen op een geploegd veld, waarbij wordt verwacht dat een actuator zijn werk moet doen, dan is het echter niet zo moeilijk te begrijpen waarom de actuator zeer robuust moet zijn.

Wanneer wij het hebben over trillingsweerstand, dan zijn er veel parameters. Het is daarom moeilijk om een onmiddellijke vergelijking van de diverse tests te maken.

Eenvoudiger gesteld kunnen wij echter zeggen dat de nieuwe eisen waaraan wij moeten voldoen, circa vijf maal groter zijn dan de trillingstest die wij eerder met succes hebben doorstaan. Er is daarom geen “easy go”.

Wat is trilling?
Trilling is een complexe variabele die wordt beïnvloed door de volgende factoren:

  • De richting van de trilling (X,Y,Z)
  • Lage frequentie / Hoge frequentie / [Hz]
  • Tijd [Uur]
  • Niveau [g2/Hz]

Wij kunnen geen onmiddellijke vergelijking maken van hoe de diverse factoren de actuator beïnvloeden. Uiteindelijk kan dit alleen worden gedocumenteerd via tests.

De zwakste gebieden elimineren
Tot nu toe testten wij eenvoudigweg onze producten en stelden wij vast dat wij aan de eisen voldeden. Vandaag zijn de eisen echter veel groter. Daarom hebben wij geïnvesteerd in calculatie- en simulatietools om de diverse spanningsbelastingen op de producten te simuleren om de zwakste gebieden te zoeken. Daarnaast hebben wij een speciale expert op het gebied ingezet. Een expert die nu een geavanceerde training heeft gevolgd, en die LINAK in staat stelt zeer professioneel te reageren op vragen van klanten die wij ontvangen.

Volhoudend werken aan verbetering
Ondanks het feit dat wij in feite onze weg naar betere oplossingen kunnen berekenen en simuleren, stoppen wij niet met het uitvoeren van tests. Wij moesten investeren in een nieuwe en veel grotere schuddertester om in staat te zijn te voldoen aan nog strengere internationale testvereisten. Hiermee kunnen wij testen in overeenstemming met de vereiste normen, zoals mag worden verwacht van een topmerk als LINAK. Tot slot stelt dit ons ook in staat om constructieveranderingen snel en dienovereenkomstig te verifiëren. 

Al deze nieuwe vereisten klinken bijna onmogelijk. Toch ben ik ervan overtuigd dat met onze gefocuste inspanningen wij onze doelstellingen zullen bereiken en daarmee onze positie op de markt van TECHLINE zullen versterken.

Heb je vragen?

- Ons team staat klaar om je te helpen met technische informatie, een project te starten en meer.