Sociale verantwoordelijkheid

Bij LINAK gaat het bij verantwoordelijkheid over wat het beste is – en het op de juiste wijze uit te voeren. Geen bedrijf kan met CSR werken zonder weloverwogen keuzes te maken. Wij baseren onze beslissingen op gezond verstand en stapsgewijze verbetering. Dit vereist dat wij aan onze inspanningen prioriteiten moeten toekennen.

In het bijzonder zijn de volgende vijf gebieden belangrijk voor ons:

We improve your life
Dit is een belofte die tot uitdrukking wil brengen dat wij ons voor 100% inzetten om het welzijn van mensen en het leven zelf te verbeteren. Een inzet die in alle beleidsregels van ons bedrijf tot uiting komt.

Wij zorgen voor elkaar
Tevredenheid op het werk en hulpvaardigheid zijn kernwaarden bij LINAK. Wij kunnen dat alleen bereiken door voor onze medewerkers goede omstandigheden te creëren. Daarom richt LINAK zich op gezondheid en veiligheid en accepteren wij geen discriminatie of intimidatie. Als het aankomt op ergonomie, dan vinden wij het niet meer dan logisch dat wij op onze eigen werkplek het voortouw nemen.

Wij dragen zorg voor het milieu
Wij zijn ervan overtuigd dat het voor een bedrijf  mogelijk is om een succesvol bedrijf te runnen op basis van duurzame groei. Bij LINAK richten wij ons op vermindering van ons eigen energieverbruik en produceren we tegelijkertijd duurzame oplossing op basis van ontwerp en marktvereisten.


Lokaal actief en de wereld op ons netvlies
Bij LINAK zijn wij er trots op dat wij een actief onderdeel vormen van de plaatselijke gemeenschappen. Wij zijn lokaal actief in het zuiden van Jutland, waar ons hoofdkwartier is gevestigd, en in de gemeenschappen van andere landen waar zich onze kantoren en fabrieken bevinden.

Wij scheppen verwachtingen
Bij LINAK zijn de verwachtingen hoog – ten aanzien van onszelf en ten aanzien van onze zakenpartners. Wij brengen in onze gedragscode en ons ethisch handboek onze verwachtingen helder en duidelijk over aan onze medewerkers, leveranciers en zakenpartners. En wij leven die voortdurend na.