Productcertificaten/verklaringen

Actuatoren en actuatorsystemen van LINAK zijn ontworpen en geverifieerd in overeenstemming met de specifieke voorschriften en standaards, die staan vermeld in de productspecificaties van onze producten.

Assent Compliance 
Assent is een partner die zich specialiseert in conformiteit met regelgeving. Zij automatiseren processen en bieden bedrijven oplossingen waarmee zij kunnen voldoen aan het almaar groeiende aantal normen en standaards. Zij specialiseren zich in REACH, RoHS, beheer van toeleveringsketens, software en consultancy, conflictmineralen en naleving van milieunormen.
Leveranciers van LINAK kunnen verwachten dat Assent Compliance contact met hen opneemt met onder meer de vraag of zij kunnen documenteren dat zij voldoen aan de specifieke vereisten.

De volgende voorschriften, richtlijnen, wetten en productgoedkeuringen zijn slechts een selectie van belangrijke verklaringen waaraan leveranciers, indien relevant, moeten voldoen. De lijst is zeker niet volledig. 

Voorschriften, richtlijnen en wetten 
REACH
REACH is een Europees voorschrift voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen. De REACH-voorschriften zijn van toepassing op de activiteiten van LINAK. Dit houdt in dat producten zijn geëvalueerd. De faciliteiten van LINAK in Europa voldoen aan de REACH-voorschriften. 

RoHS
RoHS is een richtlijn die het gebruik beperkt van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Alle producten van LINAK moeten voldoen aan RoHS2.
  
Lees hier meer over de richtlijnen REACH en RoHS.

Conflictmineralen 
LINAK eist dat leveranciers die onderdelen of materialen leveren die conflictmineralen bevatten, actief stappen ondernemen om hun metalen te betrekken uit conflictvrije bronnen. Leveranciers van LINAK moeten hun eigen RCOI en zorgvuldigheidsprocessen uitvoeren om ervoor te zorgen dat metalen worden betrokken uit betrouwbare conflictvrije bronnen. Van leveranciers verwachten wij dat zij op dezelfde wijze omgaan met hun eigen leveranciers, om ervoor te zorgen dat conflictmineralen kunnen worden getraceerd naar de originele smelterijen.

Proposition 65
Proposition 65 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act uit 1986) is een wet in Californië die vereist dat bedrijven de inwoners van Californië moeten informeren over significante chemicaliën die kanker, geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaken. LINAK eist dat alle geleverde producten vrij zijn van chemicaliën (zowel ingrediënt als reststof) die zijn aangemerkt door de Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) krachtens Proposition 65.

CPSA
De Consumer Protection Safety Act (CPSA) is een Public Law in de VS die het publiek beschermt tegen als onredelijk beschouwde risico’s van letsel dat kan ontstaan door het gebruik van consumentenproducten. De Consumer Product Safety Commission verklaart dat lakken of oppervlaktecoatings geen loodconcentratie van meer dan 0,009 procent (90 deeltjes per miljoen) mogen bevatten.
Leveranciers die lak of onderdelen met oppervlaktecoatings verkopen aan LINAK, moeten aan dit voorschrift voldoen en melding maken van de loodconcentratie in hun producten. 

Productgoedkeuring 
IECEx / ATEX
ATEX is een EU-richtlijn onder het beheer van de EU terwijl IECEx een voorgeschreven norm is. In beide worden eisen gesteld aan apparatuur die wordt gebruikt in een potentieel explosieve atmosfeer. Actuatoren van LINAK voor de explosieveilige (Ex)-industrie moeten voldoen aan de IECEx-norm en ATEX-richtlijn.  

UL 
Het Amerikaanse bedrijf UL is een veiligheidstestbedrijf dat is goedgekeurd door het federale bureau ‘Occupational Safety and Health Administration’ in de VS.
Leveranciers van LINAK moeten (indien van toepassing) ervoor zorgen dat alle in de specificaties van LINAK gespecificeerde UL-kritieke onderdelen en materialen voldoen aan de UL-richtlijnen en dat alle vereiste dossiers worden bijgehouden zodat deze voor vertegenwoordigers van UL direct voor inzage beschikbaar zijn. Plaatselijke UL-vertegenwoordigers zullen verifiëren of wordt voldaan aan de programma’s en vereisten die van toepassing zijn op traceerbaarheid.