Contact us here
Vier medewerkers van LINAK zitten voor de productieruimte.

Duurzaamheid

Wat begon als een idee om een vriend te helpen, heeft geleid tot een wereldconcern dat het leven over de hele wereld verbetert. Met oplossingen mensen bewegen, in hun werk en hun leven. Dit doel om het leven te verbeteren blijft niet beperkt tot onze producten alleen, het is ingebouwd in alles wat we doen.

Onze wortels in onze Deense cultuur, ons familie-erfgoed en onze waarden helpen ons als drijfveren. Niet om steeds de makkelijkste oplossing te zoeken, maar wel de juiste – voor onze klanten, onze medewerkers en onze planeet. Hoewel duurzaamheid altijd al deel uitmaakte van onze besluitvorming, hebben we grote stappen gezet om ervoor te zorgen dat onze grootste impact op deze planeet het leven zelf met onze producten verbetert.

Wij moeten allemaal zorg dragen voor het milieu en de negatieve impact minimaliseren die wij hebben op het klimaat, ongeacht wat wij doen, waarmee of met wie wij werken of waar wij in de wereld zijn.

 
Bent Jensen, CEO & eigenaar, LINAK A/S

In 2012 hebben mijn familie en ik voor de toekomst van LINAK® een cruciale beslissing genomen. Wij lanceerden een generatieplan om ervoor te zorgen dat het bedrijf in de familie blijft, en dat de waarden die onze familiebedrijf kenmerken, gehandhaafd blijven. Als het gaat om investeringen, dan denken wij op de lange termijn. Bij LINAK zijn wij sterk betrokken bij onze werknemers en het plaatselijke gebied. Daarom houden wij het hoofdkwartier en de productie in Denemarken en ondersteunen wij activiteiten in de plaatselijke gemeenschap. Wij voelen ons ook sterk betrokken bij onze klanten. Zij zijn de reden van ons bestaan.

Bent Jensen, CEO & eigenaar, LINAK A/S
 

32%

vermindering van het aardgasverbruik op het hoofdkantoor sinds 2010

9,1 jaar

van de anciënniteit bij LINAK wereldwijd (2023)

94%

van de medewerkers is het ermee eens dat we een goede balans tussen werk en privé hebben (2022)

 
 

Woorden omzetten in daden

Na een grondige materialiteitsbeoordeling hebben we besloten ons te richten op zes belangrijke gebieden om onze duurzaamheidsinitiatieven binnen de ESG-categorieën (Environment, Social and Governance) te stimuleren, die ook de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de Verenigde Naties ondersteunen en eraan bijdragen. Door deze initiatieven op te nemen in alles wat we doen, van productontwikkeling en activiteiten tot toeleveringsketen en samenwerking met onze klanten, zullen we elke dag een nog grotere impact hebben op het milieu en de mensen die baat hebben bij onze producten over de hele wereld.

Logo duurzame ontwikkelingsdoelstellingenLINAK ondersteunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

 
Focusinitiatieven van LINAK
Milieu en omgeving

Logo's voor duurzaamheid/milieu

CO2-emissies – uitstoot van onze activiteiten (Scope 1 & 2) en ingekochte componenten, logistiek, gebruik van producten, enz. (Scope 3).

Productontwerp en circulariteit – de impact van producten en hun ontwerp om waarde te behouden en geen afval te creëren.

Gebruik van hulpbronnen en circulariteit – de impact van het gebruik van hulpbronnen, verpakking, afvalbeheer en de overgang naar circulaire hulpbronnen en nul afval.

Maatschappelijk

Logo's duurzaamheid/maatschappelijk

Medewerkersbetrokkenheid – het niveau van verbondenheid en betrokkenheid van de werknemers ten opzichte van hun werk en organisatie, en hoe het creëren van een gemeenschapsgevoel een omgeving bevordert die kan leiden tot meer motivatie, productiviteit en algehele werktevredenheid. 

Governance

Logo's duurzaamheid/governance

Duurzame supply chain – duurzaam inkopen en beheer van de toeleveringsketen, inclusief de voorkoming van risico's voor het milieu, de mensenrechten en de geopolitieke leveringsketen.

ESG-verwachtingen van klanten – het vermogen om de groeiende verwachtingen inzake duurzaamheid aan te passen en strategieën en oplossingen te ontwikkelen om aan de vereisten te voldoen.

 

Heb je vragen?

- Ons team staat klaar om je te helpen met technische informatie, een project te starten en meer.

Contact opnemen