Contact us here

Missie en visie

Een beschrijving van de doelstellingen, missie, visie en waarden bij LINAK.

Onze doelstellingen en missie
Wij bieden innovatieve actuatoroplossingen die de kwaliteit van leven en werkomgeving van mensen verbeteren.

Onze visie 
Wij willen wereldleider zijn op het gebied van innovatieve elektrische actuatorsystemen binnen onze marktsegmenten.

Onze waarden
De resultaten van LINAK in de loop der tijd zijn gebaseerd op een waardenstelsel die definiëren waarvoor wij staan. Wij hechten groot belang aan onze waarden en om het jaar wordt gemeten of wij daaraan voldoen.

 • Klantgerichtheid
  Naar onze klanten luisteren en hun behoeften begrijpen staat centraal bij de ontwikkeling van oplossingen die innovatief zijn in de ware zins des woords. LINAK wil zijn waar haar klanten zijn. Onze dochterondernemingen begrijpen de lokale cultuur, spreken de taal, en zijn dicht in de buurt van onze klanten om hen op de best mogelijke manier te bedienen.
 • Creativiteit
  LINAK is gefundeerd op creatief denken. Creativiteit gaat hand in hand met innovatie, zowel bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen als bij het vinden van nieuwe toepassingen voor bestaande producten. Zolang creatieve ideeën resulteren in toegevoegde waarde voor onze klanten, zal LINAK zich onophoudelijk inspannen om deze verder te ontwikkelen.
 • De wil om te veranderen
  Wij leven in een snel veranderende wereld. LINAK streeft ernaar om leidend en toonaangevend te blijven. Wij blijven flexibel en staan open voor nieuwe uitdagingen en kansen om onszelf continu te verbeteren en innovatieve oplossingen te leveren.
 • Loyaliteit, openheid en eerlijkheid
  Wij zijn loyaal aan onze waarden en wij zijn loyaal aan onze klanten. Bij LINAK blijft vertrouwelijke informatie vertrouwelijk. Wij gaan met elkaar en met onze klanten open en eerlijk om. Bij LINAK zijn wij open en eerlijk bij alle zaken die betrekking hebben op ons dagelijks werk. Wij bespreken onze uitdagingen op een manier om samen de beste oplossingen te zoeken.
 • Enthousiasme en individuele efficiëntie
  Ons bedrijf vertrouwt op enthousiaste medewerkers die altijd het verschil willen maken voor onze klanten, voor het bedrijf en voor henzelf. Dit houdt in dat wordt gestreefd naar efficiëntie met behulp van LEAN in zoveel mogelijk van onze dagelijkse processen.
 • Tevredenheid en hulpvaardigheid
  LINAK streeft ernaar dat al onze medewerkers tevreden zijn en trots blijven op de resultaten die wij bereiken. Medewerkers willen en verwachten invloed in hun dagelijkse werk. Wij zijn actief geïnteresseerd in het welzijn van elkaar bij LINAK. Wij helpen, ondersteunen en stimuleren elkaar om nieuwe hoogten te bereiken.
Heb je vragen?

- Ons team staat klaar om je te helpen met technische informatie, een project te starten en meer.

Contact opnemen