Gebruiksvoorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.linak.com   van LINAK A/S ("LINAK"). Neem de algemene voorwaarden aandachtig door en verlaat deze website als u die niet kunt accepteren.

Rechten op de site
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op de inhoud van deze site, zoals tekst, foto's, tekeningen, audio- of videobestanden, presentaties, diagrammen, software, handelsmerken en handelsnamen, zijn eigendom van LINAK of van haar contentleveranciers.

Het browsen, downloaden en ander digitaal kopiëren van de inhoud van deze site – of delen daarvan – is alleen toegestaan voor intern gebruik door uw bedrijf of voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud van deze site of delen daarvan – zoals het maken van kopieën of het beschikbaar maken voor het publiek – is een overtreding van de Deense auteursrechtwet en andere wetgeving. Ongeoorloofd gebruik kan leiden tot gerechtelijke stappen.

Vrijwaring
De informatie op deze site is uitsluitend algemene informatie, en is niet bedoeld om in te gaan op de specifieke omstandigheden van een bepaald individu of entiteit.

U bent verantwoordelijk voor het vaststellen van de geschiktheid van producten van LINAK voor een specifieke toepassing.

LINAK behoudt zich het recht voor om content op deze site zonder kennisgeving te wijzigen of te verwijderen, inclusief de weergegeven producten.

Deze site bevat wellicht externe links naar sites waarover LINAK geen controle heeft en waarvoor LINAK geen verantwoordelijkheid aanvaardt.

LINAK geeft geen expliciete of gesuggereerde garanties of verklaringen m.b.t. nauwkeurigheid, volledigheid of begrijpelijkheid van de content van deze site.

LINAK garandeert niet dat gebruik of werking van deze site zonder onderbreking of fouten zal plaatsvinden. LINAK aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor problemen die zich voordoen als gevolg van het gebruik van deze site of door het klikken op links naar externe sites.

LINAK is in geen geval aansprakelijk voor verlies van inkomsten of gegevens, indirecte, directe, incidentele of gevolgschade, of enige andere schade, claim of verlies, als gevolg van nalatigheid of anderszins.

Deze vrijwaring is niet bedoeld ter beperking van de aansprakelijkheid van LINAK, in strijd met dwingende eisen die zijn vastgelegd in de geldende nationale wetgeving, noch ter uitsluiting van haar aansprakelijkheid voor kwesties die niet mogen worden uitgesloten krachtens die wet.

Alle verkopen zijn onderhevig aan de standaard verkoop- en leveringsvoorwaarden van LINAK. Neem voor een exemplaar van de standaard verkoop- en leveringsvoorwaarden contact op met LINAK

(Laatste update januari 2009)