Contact.ContactUsHere

Privacybeleid van LINAK

Gelieve ons privacybeleid zorgvuldig door te lezen. Als u onze diensten blijft gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van ons privacybeleid.

Bedankt dat u de tijd neemt om ons privacybeleid door te lezen. Hierin leggen wij u uit welke gegevens wij verzamelen, en hoe en waarom, wanneer u met ons communiceert, onze diensten gebruikt of website bezoekt. Wij beschrijven tevens de specifieke manieren waarop wij de gegevens gebruiken en bekendmaken. Wij respecteren ten volle de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die aan ons worden toevertrouwd en zijn ons ervan bewust dat uw persoonlijke gegevens op de juiste wijze moeten worden beschermd en beheerd. Wij verkopen uw gegevens en gegevens van andere gebruikers nooit aan derden.

Wie zijn wij?
De LINAK Groep is een internationale organisatie die zich bezighoudt met het ontwerp en de productie van elektrische lineaire actuatorsystemen. LINAK A/S is gevestigd in Guderup, Denemarken, en werkt momenteel in verschillende landen over de hele wereld, via dochterondernemingen of distributeurs. Hier vindt u een lijst met de bedrijven van de LINAK-groep: Dochterondernemingen en distributeurs van LINAK wereldwijd .

De website wordt beheerd door LINAK A/S, tenzij in de algemene bepalingen of elders wordt aangegeven dat de website door een andere entiteit van LINAK wordt beheerd.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij over u?
LINAK verzamelt persoonlijk identificeerbare gegevens, zoals namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers (indien opgegeven) en uw belangstelling voor onze producten. Dergelijke gegevens worden alleen verzameld wanneer u deze vrijwillig aan ons levert en/of wanneer u daarvoor uw toestemming hebt verleend.

Wij verzamelen op verschillende manieren mogelijk andere soorten gegevens: LINAK registreert informatie die is ingediend via het contactformulier op de webpagina’s voor het verwerken van uw opmerkingen, vragen of suggesties of wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrieven.

Wij verzamelen automatisch informatie over uw bezoeken aan en gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens kunnen het volgende omvatten: uw IP-adres, besturingssysteem en platform, type browser, activiteit met uw browser en andere gegevens over hoe de interactie tussen u en onze website verloopt, zoals muisklikken op advertenties van LINAK voordat u onze webpagina’s en/of op contactformulieren bezoekt.

Wij werken samen met derden (waaronder zakenpartners, subleveranciers, leveranciers van analytische gegevens en leveranciers van zoekinformatie) en ontvangen mogelijk anonieme informatie van hen. Onze distributeur van online nieuwsbrieven houdt uw activiteiten bij wanneer u de nieuwsbrief opent.

Wij verzoeken u vriendelijk ons geen gevoelige persoonlijke gegevens toe te vertrouwen, zoals informatie in relatie tot raciale of etnische herkomst, politieke overtuigingen, religie of andere geloofsovertuigingen, gezondheid, biometrische of genetische kenmerken, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond. Wij verzamelen dergelijke gegevens over u niet tenzij u ons toestemming geeft of wij door de wet hiertoe worden verplicht.

Onze zakelijke en gerelateerde diensten evenals relevante webpagina’s zijn niet bedoeld of ontwikkeld voor het aantrekken van kinderen.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken:
Uw gegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met u op te nemen in verband met verkoop en diensten;
 • Om onze verplichtingen na te komen krachtens contracten die tussen u en ons zijn aangegaan en om u producten en diensten te leveren die u van ons vraagt;
 • Om contact met u op te nemen in verband met evenementen en uitnodigingen voor handelsbeurzen;
 • Om enquêtes uit te voeren over hoe wij onze dienstverlening aan u kunnen verbeteren;
 • Om onze diensten te verbeteren;
 • Om onze marketingactiviteiten zo te personaliseren en optimaliseren dat u alleen de informatie krijgt binnen uw interessegebied; of
 • voor andere doeleinden die rechtstreeks door u werden aangevraagd.

Met wie wij uw persoonlijke gegevens delen:
LINAK kan uw persoonlijke gegevens intern doorgeven aan elke onderneming van de LINAK Groep voor het gebruik en de doeleinden zoals boven vermeld. Dat doen wij om u de best mogelijke service te kunnen verlenen. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gedeeld met werknemers die in het kader van hun werk toegang tot uw gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook doorgeven aan derden, indien wij:

 • Derden gebruiken voor het hosten van onze website en andere diensten;
 • Een extern e-mailmarketingsysteem gebruiken voor onze nieuwsbrieven over verschillende marketing- en salesonderwerpen.
 • Derden gebruiken op evenementen waarvoor u zich hebt ingeschreven, om deelname aan dergelijke evenementen te vergemakkelijken;
 • Uw persoonlijke gegevens in het CRM-systeem van de LINAK Groep beheren;
 • Orders verwerken in het ERP-systeem van de LINAK Groep met gebruik van zo weinig mogelijk van uw persoonsgegevens;
 • Afspraken maken met externe logistiekleveranciers en andere dienstenaanbieders;
 • Een extern klantenervaringssysteem gebruiken om feedback te verzamelen over hoe LINAK presteert; of
 • wij verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken krachtens wet- en regelgeving, met inbegrip van wetten buiten uw land van verblijf.

LINAK gebruikt externe organisaties die gegevens verwerken. Deze werken met ons samen om u de gevraagde content en diensten te leveren. Daarbij garanderen zij de vertrouwelijkheid van uw gegevens en passen zij de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen toe. Wij passen onze veiligheidsmaatregelen regelmatig aan de technologische ontwikkelingen aan.

Uw persoonlijke gegevens worden ook verwerkt door onze externe partners buiten de EU. Wij passen bij het uitwisselen van deze gegevens met servicepartners uit niet-EU-landen de vereiste juridische waarborgen toe.

Hoe wij cookies en verbindingen van derden op onze webpagina gebruiken:
Wij verwerken gegevens die worden verzameld door cookies:

 • Voor beheer, verbetering en optimalisatie van de prestatie en gebruikerservaring van de website en de hieraan gerelateerde diensten;
 • Voor verzameling van anonieme feedback en gebruiksgegevens om onze gebruikers beter te begrijpen, en betere en op maat gemaakte websitediensten aan te bieden;
 • Voor verbetering van de veiligheid en voor blokkering van mogelijke spam;
 • Voor het maken van statistieken;
 • Om gepersonaliseerde advertenties te bieden: Wij en onze reclamepartners maken gebruik van de tracking tools van sociale media zoals Facebook Pixel en LinkedIn Pixel; of
 • wanneer wij gegevens verzamelen wanneer u onze webpagina bezoekt, om inzicht te krijgen in hoe ons online aanbod wordt gebruikt. Wij gebruiken deze informatie en andere persoonlijke gegevens om onze diensten te verbeteren en voor gepersonaliseerde reclame op diverse platforms.

Lees voor meer informatie over cookies ons cookiebeleid op onze website. U kunt uw toestemming met betrekking tot cookies en verbindingen met derden op elk moment wijzigen of intrekken via het cookiebeleid op onze website.

In sommige landen kunnen wij naar u marketingmateriaal over producten verzenden dat vergelijkbaar is met producten die u eerder hebt besteld; u kunt echter op elk moment afzien van deze communicatie door u hiervoor af te melden. 

LINAK gebruikt op interesses gebaseerde advertenties voor onze producten. Wanneer u marketingcookies van LINAK accepteert ziet u mogelijk advertenties van LINAK op verschillende andere platforms. U kunt een van de volgende websites bezoeken voor meer informatie over gebruikerskeuzes en om u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties die worden weergegeven door aangesloten bedrijven:

Hoe wij sociale-mediaplatforms gebruiken:
Om onze activiteiten te optimaliseren op sociale-mediaplatforms zoals LinkedIn en Facebook, gebruiken wij tools zoals lead-advertenties en Facebook Custom Audiences, wat inhoudt dat wij betalen voor het platform om ons te helpen relevante personen te zoeken waarop wij onze content kunnen richten, op basis van geregistreerde interesses of eerder bezochte pagina’s en verzameld door het platform. Criteria die worden gebruikt om te bepalen op welke leads wij onze content richten, worden door ons of het sociale-mediaplatform bepaald. Dergelijke gesponsorde advertenties worden op het sociale-mediaplatform aangeduid als “Gesponsord”. Als door u interactie plaatsvindt met onze publicaties, dan registreren wij deze communicatie.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren:
LINAK bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is met het oog op het doeleinde waarvoor deze werden verzameld. LINAK moet gegevens mogelijk opslaan vanwege relevante wettelijke voorschriften. Wij bewaren gegevens mogelijk in geanonimiseerde vorm voor statistische doeleinden, in plaats van deze te vernietigen.

Hoe wij uw gegevens beschermen:
Wij hebben relevante technische en operationele veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging, of toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd. Wij zullen deze maatregelen updaten om gelijke tred te houden met de technologische vooruitgang.

Uw rechten met betrekking tot gegevens:
U kunt er op elk moment voor kiezen om geen marketinggerelateerde mails van ons meer te ontvangen. Gebruik hiervoor de link in het marketingmateriaal waarmee u zich kunt afmelden. Wij zullen onmiddellijk ingaan op uw verzoek. U moet de cookies die op uw PC zijn ingesteld, actief verwijderen. Als u de cookies die zijn ingesteld door de leverancier van onze webpagina, Sitecore, zal LINAK statistische gegevens over uw bezoeken aan onze webpagina blijven ontvangen, en worden deze gekoppeld aan uw naam en e-mailadres in ons systeem. Deze statistische gegevens worden op uw verzoek verwijderd.

Indien u opmerkingen of vragen hebt in verband met de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken of indien u toegang wilt krijgen tot uw persoonlijke gegevens, of deze wilt bijwerken, wijzigen of verwijderen, dan kunt u hier contact met ons opnemen.

Ons postadres is:
LINAK A/S
Smedevænget 8, Guderup
DK-6430 Nordborg, Denemarken
Denemarken
Registratienummer onderneming: 66365328

Indien u van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens op onwettige wijze verwerken of hebben verwerkt, dan kunt u een klacht indienen bij de Deense toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (Datatilsynet), Borgergade 28, 5., DK - 1300 Kopenhagen K of de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw eigen land.

Wijzigingen:
Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Alle updates en wijzigingen worden geüpload naar de websites.

Laatste update:
16 september 2021