Contact us here

Digitalisering verbetert de kwaliteit van producten en levens

Automatisering speelt een steeds grotere rol in de productie bij LINAK. Deze helpt ons gelijke tred te houden met snel groeiende markten en vast te houden aan het hoge kwaliteitsniveau dat onze klanten verwachten.

Voortdurende digitalisering van processen brengt de werkvloer op één lijn met magazijnwerkzaamheden, wat ons in staat stelt tijd vrij te maken voor onze collega’s van de productie. Dit heeft direct een positieve invloed op ons vermogen om grote producthoeveelheden snel te verwerken en een consistente en uniforme hoge kwaliteit te leveren, dit alles terwijl ons uitgebreide testprogramma op peil blijft. 
Het resultaat is een Smart Factory met opmerkelijk lage ppm-cijfers (parts per million).

Uiteindelijk gaat het allemaal om vergroting van de efficiëntie, het op peil houden van de hoge productiekwaliteit en onze werknemers gelukkig en gezond houden.

LA36-cel

Automatisering van de LA36-productlijn heeft de ergonomie van productie-operators verbeterd door zware hefwerkzaamheden en herhalende bewegingen over te nemen. Dit heeft ook in aanzienlijke mate de productiesnelheid versneld en de capaciteit vergroot – dit allemaal terwijl de kwaliteit van de producten op hoog peil is gebleven.

Robots in geautomatiseerde LA36-productiecel

 

 

Digitale productie

Binnen LINAK® Smart Factory werken twee systemen samen om een kwaliteitsproductie van wereldklasse tot stand te brengen – zelfs wanneer snelheid toeneemt en capaciteit groeit. Het ene systeem is de werkvloerplanner (Shop Floor Planner) – het andere systeem is hoe wij tussen orders de productielijn vrijmaken (Line Clearance). Samen met andere digitale tools en processen vormen deze onze Digitale productie.

De Shop Floor Planner helpt om ordergegevens te combineren met levering van onderdelen aan de productielijnen. Hiermee worden systeemorders constant bijgewerkt met een 24-uurs horizon. Deze gegevens helpen bij de planning van de productie en zorgen er automatisch voor dat vanaf onze magazijnvoorraad een optimale onderdelenstroom plaatsvindt.

Uur-per-uur-planner voor digitale productie

Line Clearance bij LINAK wordt uitgevoerd met scanners. De operator van de productielijn scant de onderdelendozen voor elke order, en het systeem berekent onmiddellijk of de juiste onderdelen allemaal aanwezig zijn om de order te verwerken. De Shop Floor Planner combineert deze informatie vervolgens met de actuele orderspecificaties en historische ordergegevens en berekent hoelang het duurt om de order te verwerken.

Met andere woorden: binnen enkele seconden kan de lijn worden vrijgemaakt en kan worden geschat hoe lang het duurt voordat de order gereed is.

 

Efficiëntie van de productie wordt ondersteund door digitale uur-per-uur-planners waarbij op basis van voortgangsgegevens het productieplan van een cel automatisch wordt gecreëerd en constant wordt bijgewerkt . Gegevens uit een productiecel maken bovendien een snelle follow-up na het proces evenals probleemloplossing mogelijk.

ReadMoreButton

 

 

Automatisch Geleide Voertuigen op de werkvloer

Automatisch Geleide Voertuigen (AGVs) zijn bedoeld om de plannen uit de Shop Floor Planner uit te voeren. Deze ijverige werkbijen voorzien de productie van een gestadige onderdelenstroom en zorgen voor stabiel transport van verpakte producten naar een vertrekstation.

De AGVs, gevoed door actuele gegevens, vormen een geïntegreerd en intelligent onderdeel van de productie en dragen bij aan vergroting van de efficiëntie en maken menselijke handen vrij voor andere taken.

LINAK AGV
 

Kwaliteit

Met een fundament van geavanceerde technologie kan je wereldwijd dezelfde kwaliteit verwachten.

Lees meer

Heb je vragen?

- Ons team staat klaar om je te helpen met technische informatie, een project te starten en meer.