Internet of Things

Het Internet of Things (IoT) is een fenomeen dat in diverse bedrijfstakken al enige tijd de aandacht heeft. In de gezondheidszorg verandert dit de manier van denken volledig.

Vier belangrijke trends in de gezondheidszorg

Door op intelligente wijze gegevens te verzamelen over de prestatie van hulpmiddelen en de toestand van patiënten, kunnen werkprocedures worden geoptimaliseerd en kan de kwaliteit van de zorg worden verbeterd. Er wordt voorspeld dat het Internet of Medical Things (IoMT) een revolutie zal betekenen voor de gezondheidszorg.

Nieuwe mogelijkheden
Met intelligente gezondheidszorgapparaten die zijn verbonden met het internet wordt op een groot aantal nieuwe manieren zorg verleend. Sensors in diverse hulpmiddelen en apparaten zorgen voor de verzameling van informatie en gegevens over patiënten. Deze gegevens kunnen het verzorgend personeel bijvoorbeeld helpen om behandelingen voor te bereiden of bezoeken te plannen. Daarnaast helpen deze gegevens om het werk te stroomlijnen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren, omdat deze gegevens zijn gebaseerd op feiten en toegankelijk zijn wanneer dat relevant is.

Deze technologie kan ertoe bijdragen dat het tekort aan personeel wordt verminderd. Bovendien zullen de constante bezuinigingen weinig of geen gevolgen hebben voor de zorg van patiënten of inwoners. De verwachting is dat deze technologie veel zorg uit handen zal nemen en de zorg efficiënter zal maken zonder in te boeten aan kwaliteit. Uiteindelijk zal het mogelijk zijn om – dankzij intelligente systemen – oorzaken, verbindingen en relaties te ontdekken, waardoor wij in staat zijn om eerder actie te ondernemen.

LINAK draagt bij
LINAK heeft een intelligent zorgsysteem ontwikkeld waarmee in een virtuele online cloud patiëntgegevens worden opgeslagen die afkomstig zijn van hulpmiddelsensors, en die worden verzonden naar zorgpersoneel op een smartphone. Dit maakt het voor het personeel gemakkelijker om bezoeken aan patiënten of inwoners te plannen en uit te voeren en daardoor op de juiste tijd betere zorg te kunnen geven. Via bedsensors is het bijvoorbeeld mogelijk te signaleren of een bewoner moeite heeft op een bepaalde tijd ’s nachts droog te blijven. Deze kennis stelt zorgpersoneel in staat om meteen actie te ondernemen en er zo voor te zorgen dat de bewoner op tijd naar het toilet gaat. 

Informatie met betrekking tot het gebruik van hulpmiddelen kan worden verkregen door middel Service Data Tools. Het is mogelijk om bijzonderheden te leren over de frequentie en het doel van de hulpmiddelen en deze kennis te gebruiken om slijtage en foutberichten te analyseren.

 

Heeft u een vraag over elektrische actuatortechnologie?

- Ons team staat klaar om u te helpen met technische informatie, een project te starten en meer.