Contact us here

Steeds meer ouderen

Huidige demografische veranderingen leiden tot een aanzienlijke toename van het aantal ouderen. Dit stelt de gezondheidszorg voor een groot aantal uitdagingen die alleen met nieuwe en innovatieve oplossingen kunnen worden aangegaan.

Vier belangrijke trends in de gezondheidszorg

Volgens Statistics Denmark1 zal het aantal ouderen in de komende tien jaar aanzienlijk toenemen. Verwacht wordt dat in de komende tien jaar het aantal mensen boven de 80 jaar oud met 150.000 zal toenemen, terwijl de groep mensen tussen 65 en 79 in 2028 met 58.000 toegenomen zal zijn. Als we verder in de toekomst kijken, dan is de verwachting dat in 2053 één op de tien inwoners de leeftijd van 80 jaar zal hebben bereikt.

Grotere vraag naar medische zorg
Een steeds ouder wordende bevolking vormt een uitdaging voor de gezondheidszorg. Veroudering gaat gepaard met achteruitgang van het menselijk lichaam. Daarom zal een toenemend aantal mensen medische zorg nodig hebben. Het aantal jonge mensen groeit helaas niet zo snel als het aantal ouderen. Daarom zal er voor de gezondheidszorg minder personeel zijn die de groep ouderen in de maatschappij kan assisteren. Dit heeft tot gevolg dat nieuwe hulpmiddelen en nieuwe technologie van essentieel belang worden als iedereen de goede zorg en aandacht moet blijven krijgen.

Nieuwe soorten zorg
Veel organisaties richten zich op de ontwikkeling van nieuwe producten om ouderen te assisteren en het werk voor het personeel in de gezondheidszorg te verlichten. Dit betekent echter niet dat minder zorg wordt gegeven! Integendeel: de zorg wordt alleen anders gegeven. Meer assisterende apparaten bieden personeel in de gezondheidszorg efficiëntie op een hoger niveau en ouderen meer onafhankelijkheid en zelfredzaamheid. 

Zoals vermeld in de beschrijving van trend nr. 2 worden ‘waardigheid en onafhankelijkheid’ ook steeds belangrijker. Ouderen die onafhankelijk willen blijven en zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Zij zijn bereid te investeren in assisterende apparaten die ervoor zorgen dat minder hulp van verzorgend personeel nodig is. 

Gegevens bieden waardevolle inzichten
Het ‘Internet of Things’ (trend nr. 1) is een van de technologieën die het verschil kunnen maken als het gaat om het helpen van de grote groep ouderen. Door de medische hulpmiddelen te verbinden met het internet is het bijvoorbeeld mogelijk om gegevens over de toestand van patiënten of de onderhoudsstatus van hulpmiddelen te verzamelen. Op deze manier kan de benodigde zorg efficiënt worden ingepland en assisterende hulpmiddelen worden onderhouden voordat deze uitvallen.

LINAK werkt samen met een aantal van de bedrijven die innovatieve en handige producten voor ouderen ontwerpen. Daarnaast hebben wij een tool ontwikkeld voor verzameling van gegevens voor gebruik met diverse medische producten om de zorg efficiënter te maken.

1Deense overheidsorganisatie die valt onder het ministerie van economische en binnenlandse zaken 

 

Heb je vragen?

- Ons team staat klaar om je te helpen met technische informatie, een project te starten en meer.

Contact opnemen