Contact us here
Casus

Modernisering van secundaire zuiveringstanks met actuatoren van LINAK

Het Deense waterleidingbedrijf Aarhus Vand wilde hun secundaire zuiveringstanks beter benutten voor de afvalwaterzuivering. Dit betekende een omschakeling van handmatige behandeling van het water in de tanks naar automatische regeling met elektrische actuatoren van LINAK. Voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Egå was een 10% hogere tankcapaciteit een van de voordelen.

Secundaire zuiveringstanks op de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Egå

Bij de behandeling van afvalwater wordt actief slib toegevoegd. Het slib reinigt het water en wordt vervolgens weer verwijderd. Dit proces vindt plaats in secundaire zuiveringstanks. Slib is zwaarder dan water en zal daarom naar de bodem bezinken wanneer het water stil is. Het slib wordt vervolgens via de bodem van de tanks afgevoerd en hergebruikt om nieuw afvalwater te reinigen.

De afvalwaterzuiveringsinstallatie van Egå heeft acht rechthoekige secundaire zuiveringstanks. Voor Jakob Kaltoft, Operations Manager bij Aarhus Vand is het belangrijk dat het water gelijkmatig in de tanks wordt verdeeld, ongeacht de hoeveelheid water: “Als er te veel water in één tank komt, bestaat het risico dat er slib ontsnapt, wat desastreus is voor het milieu. Dat mag niet gebeuren.

 

Moderniseren met elektrische actuatoren

Jakob Kaltoft wilde de secundaire zuiveringstanks moderniseren en optimaliseren. De tanks zijn in goede staat, maar bij de bouw van de installatie is besloten om vanwege ruimte rechthoekige tanks te maken. Zoals Kaltoft zegt: “Als er meer ruimte beschikbaar zou zijn geweest, zouden circulaire tanks de optimale keuze zijn geweest. Op die wijze worden veel andere installaties gebouwd en daarmee is het veel gemakkelijker om het water gelijkmatig te verdelen. Maar ik moest werken met wat ik had.

Daarom begon hij al in 2008 te kijken naar de instroom van water in de nabijgelegen Åby-afvalwaterzuiveringsinstallatie. Samen met een partner ontwikkelde hij vervolgens een oplossing met behulp van elektrische actuatoren, die automatisch water in de tanks verspreidde. Het project leverde uitstekende resultaten op en Kaltoft implementeerde het concept vervolgens in de grotere afvalwaterzuiveringsinstallatie van Egå:

Bij Egå hebben we 16 actuatoren van LINAK® gemonteerd – twee op elk van de acht tanks. De actuatoren konden via Profibus communiceren met de zuiveringsinstallatiesystemen. Het is geen geheim dat ik in het begin moeite had om het systeem aan de praat te krijgen vanwege onvoldoende documentatie, maar uiteindelijk is het mij gelukt”, zegt Kaltoft.

Inmiddels is de documentatie bijgewerkt, zodat nieuwe systemen eenvoudiger in te richten zijn.

Actuator van LINAK
 
 

Van handmatige naar automatische aanpassing

Bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Egå is de stroomverdeling van het water naar de secundaire zuiveringstanks nu volledig automatisch. Het systeem informeert de actuatoren over de mate waarin deze moeten worden afgesteld om voor een gelijke hoeveelheid water in alle acht tanks te zorgen. Zoals Kaltoft zegt: “Vroeger moest een werknemer met de hand aan een hendel draaien om het water te verdelen. Het draaien van het handvat was een beetje giswerk en daarom was het lastig om de tankinhoud volledig te benutten. Ik heb de hendel behouden, maar een actuator geïnstalleerd om de stuw te kantelen – zodat we deze in noodgevallen nog steeds met de hand kunnen afstellen. Maar de dagelijkse werking is elektrisch.

Door de stroomverdeling te automatiseren, schat Jakob Kaltoft dat de capaciteit van de installatie met circa 10% is toegenomen. De afvalwaterzuiveringsinstallatie van Egå kan nu 10% meer water verwerken dan voorheen. Deze optimalisatie is essentieel voor de prestatie van de installatie, vooral in periodes van hevige regenval wanneer plotseling grote hoeveelheden water moeten worden verwerkt.

 
 
Opening voor verwerkt waterHet water stroomt naar binnen en maakt de zware pomp overbodig.

De zware pomp is weg

Terwijl de secundaire zuiveringstanks werden gemoderniseerd, had Jakob Kaltoft nog een geweldig idee voor gebruik van elektrische actuatoren: “Ik weet niet waarom we er nog niet eerder aan hebben gedacht! Voorheen, toen wij onze tanks leegmaakten, maakten wij deze schoon door een grote en zware pomp naar de brug te slepen. De pomp pompte het gereinigde water tot in de tanks om deze te spoelen,” legt Kaltoft uit.

De nieuwe oplossing was om een opening te maken tussen het gereinigde water en de secundaire zuiveringstanks en een elektrisch gestuurd ventiel toe te voegen. Kaltoft gaat verder: “Wanneer nu een tank moet worden schoongemaakt, opent een actuator van LINAK een afsluiter en stroomt het water naar binnen. Het is zo eenvoudig, maar dat de zware pomp niet meer hoeft te worden gebruikt, maakt een groot verschil voor zowel de werkomgeving als het stroomverbruik.

 
 

Meerdere toepassingen

De secundaire zuiveringstanks zijn niet de enige plaats in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Egå waar actuatoren van LINAK worden gebruikt. Kaltoft schat zelfs dat zij meer dan 70 actuatoren van LINAK op de installatie hebben: “We gebruiken ze op zoveel plaatsen – vooral waar we ooit pneumatiek gebruikten. En het loont echt. Elektrische installaties moeten sowieso worden aangebracht – met pneumatiek heb je een extra installatie nodig. Het is ook duurder om lucht te gebruiken, omdat het meer energie verbruikt en lekkages kan veroorzaken,” zegt Kaltoft en hij voegt eraan toe: “Voor ons is het ook belangrijk om eenvoudige installaties te hebben, omdat het duur is om elektriciens in te huren. Een actuator van LINAK is een eenvoudig te installeren onderdeel voor een eenvoudige taak. En het is natuurlijk een voordeel dat de actuatoren van LINAK geen onderhoud vereisen.

 
Actuatoren van LINAK in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van EgåOveral op de Egå-installatie zijn meer dan 70 actuatoren geïnstalleerd.
 

De toekomst

Jakob Kaltoft schat dat de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Egå een hogere energie-efficiëntie van circa 30% heeft gerealiseerd. De moderniseringskosten hebben dus een goede terugverdientijd, terwijl het milieu wordt beschermd tegen onnodig energieverbruik en de capaciteit is verhoogd. Zoals Kaltoft zegt: “We hebben echt geprofiteerd van de optimalisaties die we hebben doorgevoerd, en ik ben ervan overtuigd dat andere zuiveringsinstallaties net zo veel baat zouden hebben bij soortgelijke moderniseringen.”

Maar dat is nog niet alles: “Ik denk er voortdurend over na hoe we nóg beter kunnen worden. En ik kan me voorstellen dat ik actuatoren van LINAK op nog meer plaatsen kan gebruiken. Ik overweeg bijvoorbeeld om ze te gebruiken voor onze decantergoten. Onze huidige installatie is veel te gecompliceerd met te veel kabels die te ver worden uitgestrekt. Een eenvoudige installatie met actuatoren van LINAK zou hier een betere oplossing zijn,” besluit Kaltoft.

Heb je vragen?

- Ons team staat klaar om je te helpen met technische informatie, een project te starten en meer.

Contact opnemen